Misyon-Vizyon-Değerler

Adres:

Arapcami Mah. Makaracılar Cd. No:23 Karaköy/İSTANBUL

Telefon:

+90 (212) 244 47 13

Fax:

+90 (212) 251 74 51

E-mail:

info@viradenizcilik.com

Vizyon Misyon değerler

MİSYONUMUZ              :

Denizcilik yan sanayi müntesibi olarak; üretim ve hizmet işlerinde yurt dışına bağımlılığı asgariye indirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmak, kendimizi geliştirmek ve inovatif arayışlar yapmak, ithalatta prensip olarak sadece Türkiye’de üretilmeyen malzemenin ithal edilmesini sağlamak, yönetimde insan merkezli ve ekip çalışması anlayışını öncelemek, iş hayatında önce emniyet düsturunu gözeterek diğer firmaları rakip değil, aynı sektörde paydaşımız olarak görmek şiarımızdır.

VİZYONUMUZ               :

Denizciliğimizin kalkınması ve geliştirilmesine katkıda bulunacak her türlü girişime destek vermek, ürün ve hizmetimizin kalitesiyle öncelikle yakın coğrafyalarda temayüz etmesini sağlamak, çalışanlarımızı müşterimiz gibi gören bir anlayışla geleneği teknoloji ve modernize ile sentez edip geleceğe taşıma iradesiyle hareket etmek.

DEĞERLERİMİZ:

(1) Önce Ahlak Sonra İş Anlayışı

Ahlak, her değerin, fiil ve kazancın önündedir. Her iş ve hareket meşruiyetini ahlaktan ve insani değerlerden alır. Hayatı ve hayatın akışı içerisindeki girişimlerimizi anlamlı ve değerli kılan da ahlaktır. Dolayısıyla ahlaksız bir iş anlayışı düşünülemez.

VİRA DENİZCİLİK, İş ahlakının işten önce geldiğini ve ahlakın hayatın her alanında bulunması gerektiği gerçeğini izhar eder.

(2) Doğru İş Yapmak ve İşi Doğru Yapmak

Doğru iş yapmak ve işi doğru yapmak, farklı şeylerdir. Ortaya bir iddia atmak, iddiaya inanmak ve onu ilkelere bağlamak, bu uğurda ödün vermeden fedakârca çalışmak ve insanları davasına inandırmak: Bu, “doğru iş yapmak”tır.

Amaçlar koymak, amaçlar doğrultusunda hedefler ve hedefe varılacak stratejiler tespit etmek, sonra hazırlanan plan ve projelere uyularak operasyon yapmak, daha sonra uygulamayı izlemek/ölçümlemek/değerlendirmek: Bu da, “işi doğru yapmak”tır. Birinciyi üst yönetim, ikincisini ise üst yönetim dâhil tüm çalışanlar yapar.

VİRA DENİZCİLİK; mütevazı liderlik ve kalite yönetimi anlayışıyla, sektöründe doğru iş yapmak ve işini doğru yapmayı taahhüt eder.

(3) Hedefli Olmak

İnsan için amaçsız bir hayat düşünülemez. Kurumların da kuruluş amaçları ve amaçlarına ulaşacak hedefleri olmalıdır. Hedefler; hayatın içinde, yasal, makul, ölçülebilir, zorlayıcı fakat cazip ve ulaşılabilir olmalıdır.

VİRA DENİZCİLİK; amaçsızlığın anlamsızlık demek olduğu anlayışıyla, ilkeleri ve değerleri doğrultusunda amaçlar ve amaçlarına uygun hedefler koymayı prensip edinir.

 (4) İnsanı Merkeze Koymak

Dünyada her şeyin bir ikamesi varken, insanın ikamesi yoktur. Bir cihaz bozulur, makine arıza yapar, malzeme eskir; bunlar atılabilir ve yenileriyle değiştirilebilir. Ancak insan öyle değil, bozulunca kaldırıp atamazsınız.

VİRA DENİZCİLİK, insanı hayatın merkezinde ve vazgeçilmez kabul eder. Bu nedenle çalışanlarına, tedarikçilere ve müşterilerine hep aynı gözle bakarak değer verir ve değer katar.

(5) Sorumluluk Bilincine Sahip Olmak

Sorumluluk, kişinin üzerine aldığı her şeyden hesap vermeye hazır olması demektir. Sorumluluk almış insan, hesap verir; kendi bilincinin, gücünün ve kendi eyleminin sınırları içinde olaya sahip çıkar. Her görev veya eylemin mutlaka bir sorumluluğu vardır, sorumluluk risk taşımayı da beraberinde getirirken kişide bir bilinç oluşturur. Kişiyi olgunlaştırır ve tecrübe sahibi yapar. Hak ve sorumluluk adeta ikiz kardeştirler.

VİRA DENİZCİLİK, sektörde diğer kurumları rakip değil, kardeş kuruluş olarak görür ve ülke menfaatleri uğrunda hizipleşmeyi bir kenara koyarak her türlü sorumluluğu üstlenir.

(6) Dayanışma ve Takım Çalışması Yapmak

Dayanışma; güçleri birleştirme, hak ve adalet zemininde kolektif hareketi gerçekleştirme iradesi ve eylemidir. Dayanışma; ilkelerde birliktelik, farklılıklarda karşılıklı müzakere, doğruya bulma uğraşısı ve birbirini mazur görme çabasıdır. Dayanışma, iyiliği ve en güzeli aramada birliktelik arayışıdır. Kurumlarda devamlı muhtelif bölümler arası değişik çalışmalar veya kurumlar arası ilişkilerde ortak çalışmalar yapılmaktadır. Burada, dayanışma anlayışı ön plana çıkar; bu da takım çalışmasıyla olur, böylece birçok fikir birleşerek üst akıl oluşur ve stratejik çözüm üretilir.

VİRA DENİZCİLİK, gerek kendi içinde, gerekse diğer kurumlarla birlikte dayanışma içinde ve takım ruhuyla ortak menfaatleri doğrultusunda, “birlikten kuvvet doğar” anlayışıyla hareket etmeyi görev bilir.

(7) Müşteri Beklentilerini Karşılamak

Üst yönetim dâhil tüm çalışanlar, müşterinin en önemli paydaş olduğu bilinciyle, kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi, uygulanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için; yasal şartlar ve mevzuat şartları da dâhil olmak üzere müşteri şartlarının da yerine getirilmesinin önemini bilmekte, Kalite Politikası’nı uygulamakta, kalite hedefleri oluşturmakta, YGG toplantıları yapmakta, müşteri ziyaretlerinde bulunmakta ve önerileri/geri beslemeler alarak memnuniyet sağlanmaktadır.

Müşteri beklentilerini karşılamak ve müşteri memnuniyetini sağlamak, VİRA DENİZCİLİK’in varlık nedenidir.

Back to top